Bölüm hakkında

Bilgisayar Mühendisliği çok aktif ve hızla gelişen bir disiplindir. Dünya kısaca bilgi toplumu adı verilen yeni bir toplumsal yapıya geçiyor. Böyle bir toplumda bu değişimin öncüleri, hiç kuşkusuz, bilgisayar mühendisleridir. Bölümümüzde lisans, yüksek lisans ve doktora programları mevcuttur. Bölümümüz öğretim üyelerinin araştırma alanları arasında algoritmalar, başarım değerlendirmesi, bilgisayar ağları, bilgisayar grafiği, bilgisayar mimarisi, bilgisayarla görme, bilgiye erişim, bilimsel hesaplama, biyoinformatik, kriptografi, makina öğrenmesi, paralel ve dağıtık sistemler, veri madenciliği, veri tabanı sistemleri, yapay zeka, ve yazılım mühendisliği sayılabilir.

Üniversite adaylarına

Üniversite adayları için bilgisayar mühendisliği mesleği ve Bilkent Bilgisayar Mühendisliği Bölümü hakkında bilgiler için

devamı

Takvim

26.12.2014
14:15 - MS THESIS PRESENTATION : Genome Scaffolding Using Pooled Clone Sequencing
Zaman: 26.12.2014 14:15 - 15:15
Yer: Bilvea
Detay: www.cs.bilkent.edu.tr by Elif Dal
29.12.2014
13:40 - S E M I N A R :Knowledge Discovery on Omics Data Using Biochemical Networks
Zaman: 29.12.2014 13:40 - 14:40
Yer: EA-409
Detay: www.cs.bilkent.edu.tr by Dr.Ercüment Çiçek
05.01.2015
13:40 - S E M I N A R : Analyzing Impact of Experience Curve on ROI in the Software Product Line Adoption Process
Zaman: 05.01.2015 13:40 - 14:30
Yer: EA-409
Detay: www.cs.bilkent.edu.tr by Dr. Eray Tüzün

Bazı öğretim elemanlarımız

İpek Sözen

Semra Mumcu

Prof. Dr. Uğur Güdükbay